หมอชวนวิ่ง

 • 0.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.1.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg

การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่   วันที่ 26 มีนาคม 2561

                 โรงพยาบาลสงขลาร่วมกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 มีโดย ผอ.นพ.บรรเจิด นนทสูติ, นพ.ชาติชาย มิตรกูล, คุณฐิติมา ปลื้มใจ คุณถนอม แก้วเนียม และบุคลากรการแพทย์อื่นๆ ร่วมซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์สำหรับการจัดการในภาวะอุบัติเหตุหมู่

การทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 21 มีนาคม 2561

                 จังหวัดสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา  จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 59 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงพยาบาลสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อรวบรวมปัจจัยนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชีที่ป่วย รวมทั้งจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในกรณีที่จำเป็น โดยมีบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
 

                 (ภาพ:  ขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่าน และ คุณจิรัฏฐ์ พูลสวัสดิ์)      

การพัฒนาองค์กร (OD)  3-4 มีนาคม 2561

กิจกรรมการสร้างเสริมความผูกพัน ความรักใคร่ ความเอื้ออาทรในองค์กร

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม OD ณ ภาคภูมิรีสอร์ท อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

                                                                                                                                          

(ภาพ:  SKnurse และ อาจารย์นำพล ดวงรัตน์)

 การแข่งขันกีฬาสี  ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค.61

โดยแบ่งเป็น 4 สี คือ สีส้ม สีเขียว  สีฟ้า  สีชมพู มีการแข่งกีฬามหาสนุก ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ปิงปอง เซปัตตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง เพื่อความสามัคคี และสร้างเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา

 

(ภาพ: SKnurse และ คุณภาณุพงศ์)

     

 

 

 

 

 

NURSES RUN 2018 FOR HEALTH

 • 1.1.jpg
 • 1.2.jpg
 • 2.1.jpg
 • 2.2.jpg
 • 2.3.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg